Värmeforsks forskningsverksamhet bedrivs nu av Energiforsk

Från och med den 1 januari 2015 har Värmeforsks forskningsverksamhet överlåtits till det nybildade företaget Energiforsk.

Kontaktuppgifter till och information om Energiforsk finns på: www.energiforsk.se

Måndag 08 december 2014

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energibranschen samlar nu sin forskning i ett helt nytt bolag – Energiforsk. Energiforsk kommer från årsskiftet att omfatta verksamheten i Elforsk, Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center (SGC) samt forskningsprogrammet Fjärrsyn inom Svensk Fjärrvärme.

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har option på ägarskap. Bildandet av Energiforsk har föregåtts av flera års diskussioner. Ur detta har insikten växt fram om att ett gemensamt forskningsbolag ökar slagkraften inför en utmanande framtid.

Läs mer i pressmeddelande som skickas idag, den 8 december -->