Varmt välkommen till Värmeforsk!

Värmeforsk har allt sedan starten 1968 bedrivit forskning och utveckling inom området bränslebaserad kraft- och värmeproduktion. I Värmeforsk samlas energiproducenter såväl som skogsindustri, tillverkande industri och myndigheter.

Tisdag 01 april 2014

Utlysning nr 4: Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA

Värmeforsk och Energimyndigheten genomför samverkansprogrammet SEBRA. I denna utlysning välkomnas projekt inom samverkansprogrammets samtliga forskningsområden.

Sista dag för ansökan är 29 april 2014

Samverkansprogrammet SEBRA:s övergripande mål är att bidra till långsiktig utveckling av effektiva miljövänliga energisystemlösningar. Syftet är att medverka till framtagning av flexibla bränslebaserade anläggningar som kan anpassas till framtida behov och krav.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på SEBRA:s webbplats >>

Fredag 29 november 2013

SEBRA-programmet i full gång

Nio projekt från den första utlysningen i samverkansprogrammet SEBRA (Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion) har beviljats stöd av Energimyndigheten och kommer att starta under hösten. Projekten har en total projektvolym på drygt 9 miljoner kronor och samfinansieras av industrin.

Vid sidan av SEBRA pågår ytterligare 19 projekt med samfinansiering av industrin genom Värmeforsk och Energimyndigheten. Projekten har en total projektvolym på 27 MSEK.

En ny utlysning av forskningsmedel inom SEBRA-programmet kommer att öppna inom kort och vi välkomnar nya projektförslag inom samtliga forskningsområden. Läs mer om SEBRA och om hur man ansöker på programmets webbplats.

Utlysningen kommer att offentliggöras på Värmeforsks och Energimyndighetens respektive webbplatser.

Torsdag 24 oktober 2013

Seminarium - Effektivisering av kraftvärmeverk

Tid & plats: 6 november 2013 på Piperska Muren i Stockholm

Välkommen till en seminariedag om olika metoder att effektivisera energianvändningen i kraftvärmeverk. Bland annat kommer vi att presentera:

  • Potential för effektivisering av intern energianvändning
  • Produktionseffektivisering
  • Exempel på besparingsmöjligheter
  • Metoder för åtgärdsidentifiering och genomförande
  • Modell för effektiv produktion
  • Goda exempel på effektiva anläggningar

Läs mer om seminariet >>

Torsdag 20 juni 2013

Det här händer i Värmeforsk

En statusuppdatering för verksamheten inom Värmeforsk kan vara på sin plats så här strax innan midsommar.

Efter förra årets svacka har Värmeforsk nu ett klart bättre läge. Med stöd av Energimyndigheten driver vi ett antal enskilda projekt inom basprogrammet liksom inom det skogsindustriella programmet. Några av dem presenterades i nyhetsbrevet från februari i år.

Därtill har det nya Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion startats tillsammans med Energimyndigheten under våren. Avtalet är klart och programmet har haft sin första utlysning. Den 26 juni har programrådet möte för att bestämma vilka projekt som ska rekommenderas till Energimyndigheten för beslut.

En ny utlysning planeras redan till slutet av sommaren/tidig höst. Detta för att nå ett tillfredsställande antal projekt inom programperioden, som löper till och med år 2015. Mer information om tider och forskningsområde för utlysningen kommer att publiceras efter programrådets möte.

Vi arbetar för att så snart möjligt starta fler program.

Fredag 05 april 2013

Behövs baskraft?

Frågan om baskraftens roll blir alltmer aktuell när sol- och vindelen byggs ut. Det som behövs för att kunna svara är en kraftfull satsning på forskning som en viktig insats i skapandet av framtidens effektiva energisystem.

Läs Magnus Olofssons artikel på Second Opinion.

Torsdag 04 april 2013

Värmeforsks vd invald som ny ledamot i IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in tio nya ledamöter, bland andra Värmeforsks vd Magnus Olofsson. IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. I och med de nya invalen har IVA 906 svenska och 266 utländska ledamöter.

Torsdag 04 april 2013

Värmeforsk får 24 miljoner kronor från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat om 24 miljoner kronor till forskning i Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion under perioden 2013-2015. Totalt innebär det 60 miljoner kronor till forskningen inom samverkansprogrammet under perioden.

Läs mer om samverkansprogrammet >>